Trails North WalesLlwybrau Gogledd Cymru
   App for iOS and AndroidAp iOS ac Android

   Explore the dramatic landscape of the North Wales coast by foot and discover spectacular circular walks in places such as the Llŷn Peninsula and Cambrian Coastline.Archwiliwch y tirlun dramatig o arfordir Gogledd Cymru ar droed a darganfod teithiau cerdded cylchol trawiadol mewn mannau fel Pen Llŷn ac Arfordir y Cambrian.

   Whether you just want a short stroll or a full day of inspirational walking, Trails North Wales has a selection of excellent walks to enable you to fully experience this unique area. This website includes details of all the walks that are available on the App and includes circular walks around Barmouth including sections of the famous Panorama walk; Black Rock Sands near Porthmadog where the local dunes have been declared a ‘Site of Special Scientific Interest’ and the famous Tre’r Ceiri Hillfort which, stands 450 metres above sea level.Os am fynd am dro byr neu ddiwrnod llawn o gerdded ysbrydoledig mae gan ‘Trails North Wales’ ddetholiad o deithiau cerdded gwych i'ch galluogi i gael profiad llawn o’r ardal unigryw yma. Mae'r wefan hon yn cynnwys manylion am yr holl deithiau cerdded sydd ar gael ar yr App ac yn cynnwys teithiau cerdded cylchol o amgylch Abermaw, sy'n cynnwys rhannau o’r llwybr enwog Panorama; Traeth y Greigddu ger Porthmadog lle mae'r twyni lleol wedi cael eu datgan fel 'Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig' a'r fryngaer Tre'r Ceiri enwog sydd yn sefyll 450 metr uwchben lefel y môr.

   • Find a trail

    Search for circular trails around the beautiful North Wales coast Chwilio am lwybrau cylchol o gwmpas arfordir hardd Gogledd Cymru

   • Get the App

    Download the App for your Apple or Android Phone or TabletLawrlwythwch yr Ap ar gyfer eich ffôn Apple neu Android neu dabled

   • Visit Snowdonia

    For more walking routes in Snowdonia go to visitsnowdonia.infoAm fwy o lwybrau cerdded yn Eryri, ewch i visitsnowdonia.info