TIC

Gwnewch eich gorau o’ch ymweliad drwy ymweld a’r Canolfannau Croeso. Bydd y staff yn fwy na parod i’ch cynorthwyo gyda:
– archebu gwesty cyn i chi gyrraedd neu pan y byddwch yn yr ardal
– darparu gwybodaeth ar ardaloedd i’w hymweld, pethau i’w gwneud, mannau bwyta, ffyrdd i’w cymryd, digwyddiadau cenedlaethol a lleol
– cynllunio teithiau a theithlenni
– gwybodaeth a thicedi ar gyfer digwyddiadau lleol a cenedlaethol
– ticedi ar gyfer National Express
– ticedi neu ymholiadau ar gyfer National Rail (Abermaw yn unig)

Hefyd mae modd prynu crefftau, mapiau, cyfeirydd a llyfrau.

www.visitsnowdonia.info

Porthmadog
01766 512981
porthmadog.tic@gwynedd.gov.uk

Pwllheli
01758 613000
pwllheli.tic@gwynedd.gov.uk

Caernarfon
01286 672232
caernarfon.tic@gwynedd.gov.uk

Llanberis
01286 870765
llanberis.tic@gwynedd.gov.uk

Barmouth
01341 280787
barmouth.tic@gwynedd.gov.uk